Svatyne matky bozi scapular v tarnow

Ten nepříjemný kostel „Na Kundlu“ existuje sám a nejvýznamnější pozůstatky, které Tarnów údajně přijímá. Během expedice po městě je nutné sledovat sezónu, aby odradila váš současný byt. Proč si současný památník přirozeně stěžuje na získání důstojnosti? Témata představují číslo. Věk a architektonická formalita zde mají široké využití. Byl postaven v patnáctém století a stál pevně v prostorách významné katedrály. Navíc v patnáctém století kostel změnil své domovské místo a přeživší přešel na nové místo - nedaleko nad povodní Wątoku. Proč bych měl během tohoto období prozkoumat Tarnów? Protože v kostele bylo mnoho peněz, existovala smečka prvotřídních starožitností posvátné intriky. Rokokový centrální oltář vytvořený ve čtvrtině 18. století je fascinující. Jeho nejdůležitějšími perlami jsou umění odrážející biskupa (jeho jméno nebylo možné definovat a sv. John Křtitel. Na oltáři je epizoda, která byla vytvořena v šestnáctém století. Sází na Nebeskou matku s dítětem, zatímco oni se zavázali s tisíci ohavností a laskavostí, takže je nejdůležitějším faktorem ve vybavení církve na Kundelu.