Psycholog a pokladna 2015

Každý z poplatníků, který je povinen zaznamenat prodej zboží a služeb pomocí pokladny, si dokonale uvědomuje poslední situaci, kolik podrobných podmínek v oblasti vlastnictví musí také splňovat provoz dotyčných zařízení. Nápoj s takovými podmínkami je nezbytný pro provádění pravidelné technické kontroly pokladny. Co tedy navíc vznikne v jakém čase by mělo být provedeno? Jaké funkce má fiskální pokladna a technická kontrola? O tom níže.

Podle zákona o DPH musí registrační pokladny podléhat pravidelným technickým kontrolám. Po tomto datu byl tento čas prodloužen. Tuto kontrolu provádí dobrá služba. Před 1. prosincem 2008 byly technické kontroly fiskálních pokladen v souladu s jednoletou lhůtou. Při výuce aktuálně závazných právních aktů by měly být pokladny podrobeny technickému přezkumu každé dva roky od fiskalizace nebo z nedávného přezkumu. Pokud tak neučiní, může být potrestán. Hovoříme zde mimo jiné o uložení pokuty daňovému poplatníkovi za daňový přestupek, protože to, že není podrobena pravidelná kontrola pokladny, se používá jako nesprávné vedení knihy. Takové odůvodnění vychází z materiálu 61 § 3 trestního zákona.Vypadá to jako událost, jejíž odpovědností je zapamatovat si provedení takového přezkumu? Sledování okamžiku aktuálního úspěchu samozřejmě sousedí s daňovým poplatníkem, a nikoli se službou. Majitel pokladny novitus delio by měl o této potřebě informovat službu v nejbližším termínu kontroly. Naproti tomu technik pokladny podle § 31 odst. 1 písm. 4 práva v mysli registračních pokladen by měla provádět povinnou technickou revizi registrační pokladny v sezóně 5 dnů od oznámení.Daňový poplatník by měl a měl by přemýšlet o tom, že nedodržení lhůty pro povinnou revizi registrační pokladny má za následek nutnost vrácení slevy z míry jejího nákupu. Daňoví poplatníci podléhají sankcím, které do tří let od zahájení evidence prodeje zboží / služeb nepředložily pokladnu k technické kontrole dobrou službou ve stanovené lhůtě.Abych to shrnul, je třeba si uvědomit, že za dodržení termínu kontroly odpovídá pouze uživatel.