Matematicky studijni program str

V moderní době, v systému s velmi rychlým vývojem nových počítačových technik, se metoda FEM (metoda konečných prvků rychle obhájila se zvláště účinným nástrojem pro numerickou analýzu různých konstrukcí. Modelování MES našlo vedle aplikované matematiky spoustu důležitých aplikací prakticky v každé nové inženýrské oblasti. Zjednodušeně řečeno, mluvící MES, je obtížnou metodou řešit diferenciální a parciální rovnice (po předchozí diskretizaci ve správném prostoru.

Co je MESMetoda konečných prvků, stejná v současné době jako jedna z nejběžnějších počítačových metod pro stanovení napětí, zobecněných sil, deformací a posunů v testovaných strukturách. Modelování FEA je založeno na rozdělení těla na celý počet konečných prvků. V oblasti každého jednotlivého prvku lze provést některé aproximace a všechny neznámé (hlavně posuny jsou prezentovány speciální interpolační funkcí, přičemž hodnoty funkcí jsou použity v uzavřeném počtu bodů (hovorově nazývané uzly.

Aplikace MES modelováníV současné době je pevnost struktury, napětí, posunutí a simulace případných deformací kontrolována pomocí metody FEM. V počítačové mechanice (CAE je možné pomocí této techniky studovat tok tepla a proudění kapaliny. Metoda MES je také velmi vhodná pro studium dynamiky, statiky strojů, kinematiky a magnetostatických, elektromagnetických a elektrostatických účinků. Modelování MES, které se živě odstranilo ve 2D (dvourozměrném prostoru, kde se diskretizace většinou omezuje na rozdělení konkrétní oblasti na trojúhelníky. Díky této strategii můžeme spočítat hodnoty, které se objevují při výběru daného programu. Tato škola však má na paměti určitá omezení.

Největší výhody a nevýhody metody FEMNejdůležitější výhodou MES je absolutní možnost získání správných výsledků i pro velmi obtížné tvary, u kterých však bohužel bylo neobvykle jednoduché provádět běžné analytické výpočty. V praxi to dokazuje, že jednotlivé problémy lze reprodukovat v mysli počítače, aniž by bylo nutné stavět drahé prototypy. Takový mechanismus velmi usnadňuje celý proces návrhu.Rozdělení studované oblasti na stále slabší prvky vede k přesnějším výsledkům výpočtu. Měli bychom si také připomenout více o tom, že představuje totéž, co bylo zakoupeno, s mnohem větší poptávkou po mnoha výpočetních moderních počítačích. Mělo by se také pamatovat na to, že v takovém případě by mělo být velmi odpovědné také za jakékoli chyby výpočtu, které se týkají četných aproximací zpracovaných hodnot. Pokud bude studovaná oblast sestrojena z několika stovek tisíc různých prvků, které mají nelineární vlastnosti, pak se v této podobě musí výpočet správně upravit v iteracích, díky čemuž bude připravené řešení konzistentní.