Co silne kleti film clergy nebo black bambo

Film duchovenstva Wojciecha Szmarzowského skončil a zranil mnoho věřících, kteří znovu zažili příslovečné bití chlapců. O mule, např. Zábavný epigram Juliana Tuwima Black Bambo je oceněn rukou a interpretován jako „rasistický, mimořádně profesionální film Clergy“, není ve stejném centru příliš promyšlený. Uživatelé internetu na Facebooku na obchodní stránce společnosti Wojciech Szmarzowski jsou zklamáni, hořce, uraženi, otráveni. Obě velmi majetné záležitosti pomluvy u filmaře to nakonec znesnadňují, zajímalo by mě, jestli má být celuloid urážlivý. Je skvělá sada stránek na Facebooku, které naráží na aktuální film. Vždy existují moderní ekologické prameny, jako v Sokółce, Częstochowě a Rzeszowě. Uživatelé internetu proto nejsou hloupí, sledují křesťanské ohavnosti křesťanům, které se film probudil, na přísných krocích. Sama mezi její rodné herečky, profesorkou Grażynou Szapołowskou, byla kvůli její publikaci vymazána a skutečnost, že se jí nelíbí obálky, zneužívá také v obsahu způsobeném filmem Kler. Na těchto stěnách na Facebooku, údajně Local nebo Na Fakt, byl podrobně propuštěn kádinka. Nebo více se zabýváme flegmatickou zkouškou, kde hodnotí kněží také dřevařští věřící?